Utvelgelsesprosess

og kvalitetssikring

Vi garanterer at alle spesialister vil være fullt ut i samsvar med virksomhetens behov


01
Kvalifikasjoner og profil
Utvelgelsesprosessen for spesialister begynner med en klar forståelse av kundens virksomhet og en evaluering av prosjektet. Ytelsesspesifikasjonen til den nødvendige spesialisten fastsettes på grunnlag av stillingsbeskrivelsen og arbeidets spesifikasjoner.
02
Systematisk tilnærming til utvelgelse
Vi velger ut spesialister til prosjektet basert på flere viktige kriterier: omfanget av tidligere arbeidserfaring, ansettelsesperiode, sertifikater, ferdigheter, språkkunnskaper, personlige egenskaper og anbefalinger. Vi finner alle egnede kandidater raskt og effektivt takket være det automatiske kodings- og opplastingssystemet.
03
Intervju og kommunikasjon
En viktig del av utvelgelsesprosessen er å finne ut hvilken spesialist som er best egnet for et bestemt prosjekt. Alle nye kandidater gjennomgår et live-intervju der de ikke bare får demonstrert sine faglige ferdigheter, men også sin evne til å jobbe i team, ansvarlighet og andre personlige egenskaper.
04
Bekreftelse av ferdigheter
Alle nye kandidater gjennomfører en akademisk test under veiledning av vår ingeniør. Deretter gjennomfører han/hun en praktisk prøve på opplæringssenteret. Alle våre ansatte har alle nødvendige europeiske kvalifikasjonsbevis. 
05
Liste over opplærte fagfolk
Vi gir kundene våre en liste over utvalgte kandidater som passer til deres behov - erfaring, ferdigheter, sertifikater og en tilleggspakke med dokumenter.
06
Full pakke med tjenester
Alle spesialister som er godkjent av kunden, sendes til prosjektet med en komplett pakke med dokumenter (A1, kvalifikasjonsbevis, forsikring osv.), arbeidsklær og nødvendig utstyr etter kundens ønske.   
07
Løpende støtte
Før arbeidet starter, følger vår veileder med våre spesialister til arbeidsstedet for å forbedre integrasjonsprosessen. Hver uke mottar vi rapporter om arbeidstid og kvalitet på utført arbeid fra vår partner. Vi kan skifte ut ansatte på grunnlag av et begrunnet krav fra kunden.          
Be om et tilbud