Urvalsprocess

och kvalitetssäkring

Vi garanterar att alla specialister vi förser dig med kommer uppfylla dina verksamhetsbehov.
01
Kvalificeringar och profil
Urvalsprocessen av specialister börjar med förståelse för kundens verksamhet och utvärdering av projektet. Prestandaspecifikationen för den begärda specialisten fastställs utifrån arbetsbeskrivningen och specifikationerna för arbetet.
02
Systematisk uttagning
Vi väljer specialister från företagets anställningspool för projektet baserat på flera nyckelkriterier: omfattningen av tidigare arbetserfarenhet, anställningsperiod, certifieringar, färdigheter, språkkunskaper, personliga kvaliteter och rekommendationer. Tack vare det automatiska kodnings- och uppladdningssystemet kan vi hitta alla passande kandidater snabbt och effektivt.
03
Intervju och kommunikation
En viktig del av urvalsprocessen är att hitta den mest passande specialisten för ett specifikt projekt. Alla nya kandidater deltar i en live-intervju för att inte bara visa hans/hennes professionella färdigheter utan också kapaciteten att arbeta i team, ansvarsfullhet och andra personliga kvaliteter.
04
Skicklighetsbekräftelse
Alla nya kandidater genomgår ett akademiskt test under övervakning av vår ingenjör. Sedan utför hen ett praktiskt test på utbildningscentret. Alla våra anställda har alla de nödvändiga kvalificeringscertifikaten.
05
Lista med utbildade fackmän
Vi förser våra kunder med en lista med utvalda kandidater som passar deras krav - erfarenheter, färdigheter, certifikat och ytterligare ett dokumentpaket.
06
Fullt servicepaket
Alla specialister som kunden godkänt skickas till projektet med ett fullt dokumentpaket (A1, kvalifikationscertifikat, försäkring etc.), arbetskläder och nödvändig utrustning utifrån kundens krav.
07
Pågående support
Innan arbetet påbörjas följer vår handledare specialisterna till deras arbetsplats för att förbättra integrationsprocessen. Varje vecka får vi rapporter om arbetstimmar och kvalitet på utfört arbete från vår partner. Vi kan byta ut anställda om kunden registrerat klagomål som är motiverade.
Begär ett erbjudande